Giới thiệu

Thế giới đang vận động với một lượng dữ liệu khổng lồ. Bối cảnh này đặt ra một nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ khả năng và kĩ năng nghiên cứu, tính toán cần thiết để thực hiện các phân tích trên dữ liệu có quy mô lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, mới có một số ít cơ sở đào tạo triển khai chương trình đào tạo sau đại học định hướng khoa học dữ liệu.
Nằm trong chiến lược thay đổi cách thức nghiên cứu khoa học công nghệ và tư duy đào tạo, phát triển của thế hệ khoa học tương lai tại Việt Nam, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup – Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata đã ký kết Hợp tác đào tạo thạc sĩ Khoa học dữ liệu với Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm hỗ trợ nguồn lực tài chính, công nghệ, mạng lưới tri thức và chuyên gia cho các cơ sở đào tạo và học viên cao học có điều kiện học tập, nghiên cứu đạt tầm quốc tế.

Chương trình Thạc sỹ Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác với Vingroup được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự tham gia đào tạo của đội ngũ giảng viên/ nhà khoa học uy tín của Trường, của các nhà khoa học nước ngoài giàu uy tín, và các chuyên gia kinh nghiệm đến từ giới công nghiệp.